Rok 2014

Nowe inwestycje w miejscowościach Mścice, Stoisław i Tymień

Pod koniec listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie wójt i skarbnik gminy Będzino podpisali umowę na realizację projektu w ramach projektu pn. „Oświetlenie hybrydowe dróg gminnych w miejscowości Stoisław, Mścice oraz placu rekreacyjnego w miejscowości Tymień. Projekt zakłada postawienie łącznie 12 lamp hybrydowych. Łączna kwota projektu to 124 tys. z czego 75 tys. zostanie dofinansowane.
Nowe inwestycje w Gminie Będzino

Pod koniec września w gminie Będzino zostały podpisane dwie umowy na dofinansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie Odnowa i Rozwój Wsi oraz Małe Projekty. W ramach inwestycji zostaną postawione i odnowione budynki infrastruktury sportowej. Jedna z umów ma zrefundować poniesione już koszty w związku z realizacją projektu „Gminne Święto Plonów w Mścicach”.
Rada Gminy Koniusza przyjełą uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W dniu 23.09.2014r. ogłoszono informację o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza. Zmiana przeznaczenia będzie dotyczyła działek lub ich części dla terenów Biórków Mały (działki bądź ich części nr 3/1 i 4/5 , 57/2, 57/3 i 57/4, 252/3, 254/5 i 255/3, 282/9, 282/10 i 282/11); Gnatowice (część działek nr127/3 i 129/1); Karwin (część działek nr89/4 i 90/2); Koniusza (część działki nr 123); Łyszkowice (część działek nr 192/1 i 192/2); Niegardów Kolonia (część działki nr 383), Piotrkowice Wielkie (część działki nr 256/2); Przesławice (część działek nr 162/11, 383); Wroniec (część działek nr 29/1, 29/2, 38/3 i 39); Wronin (część działek nr 98/10 i 210/11), a także Zielona (działka nr 104/12).
Gmina Koniusza – zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wczoraj w Urzędzie Gminy Koniusza odbyło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw gminy Koniusza. Wprowadzone zmiany dotyczą działek o numerach 326, 327, 328, 329 zlokalizowanych w sołectwie Posądza. Zmianie ulegnie obecne przeznaczenie danych obszarów z terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MU) na tereny zabudowy usługowo – komercyjnej (UU). 26 sierpnia br. odbędzie się publiczna dyskusja dt. przyjętych rozwiązań.
Miasto Ustka – II publiczny przetarg nieograniczony dla nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

W czerwcu burmistrz Miasta Ustka ogłosił II publiczny przetarg ustny nieograniczony dla nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Przedmiotem jest teren położony na dz. nr 15/12, obejmujący obszar parku zdrojowego z promenadą nadmorską. Jego przeznaczeniem jest funkcja parkowa dla uzdrowiska. Przetarg odbędzie się 4 lipca o godzinie 10 w Urzędzie Miasta Ustka.
Konferencja „Wspólnie dla Krakowa”

7 marca o godzinie 15 w sali obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się konferencja „Wspólnie dla Krakowa”. Głównymi tematami rozmów była kwestia powstania Rady Organizacji Pozarządowych, a także jej kompetencji i powoływania. Istotną kwestią było także tworzenie wieloletniego programu współpracy Gminy Kraków z organizacjami pozarządowymi. Nie bez znaczenia jest też sama integracja krakowskich organizacji pozarządowych.
Dowiedz się więcej na stronie www.wiadomosci.ngo.pl.
Największy labirynt na świecie – Dobrzyca

Miło jest poinformować, że Polska pobiła kolejny rekord – w Dobrzycy, położonej w pobliżu Koszalina, powstał największy labirynt na świecie. Odwiedzić go można w Ogrodach Hortulus Spectabilis. Pokonanie go może zająć nawet godzinę czasu, a na działce znajduje się też wieża widokowa, z której można podziwiać piękną okolicę. Labirynt zostanie otwarty w czerwcu. Taka inwestycja stanie się atrakcją całej okolicy.
Program Polskiej Energetyki Jądrowej

Pod koniec ubiegłego roku program Polskiej Energetyki Jądrowej został przyjęty przez rząd. Jego głównym założeniem jest uruchomienie pierwszego bloki pierwszej elektrowni jądrowej już do końca 2024 roku. Koszt tej inwestycji jest szacowany na około 50 mld zł. Źródło: www.tvn24.pl.
Nowa Strategia Rozwoju Gminy Mielno

W Gminie Mielno powstaje nowa Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2022. Z tego względu władze Gminy zachęcają do udziału w tworzeniu Strategii za pośrednictwem ankiety, którą można znaleźć na stronie www.mielno.pl. Mieszkańcy są proszeni także o uczestnictwo w kolejnych etapach konsultacji społecznych.
Budowa drogi ekspresowej S5

Wojewoda wielkopolski wydał pozwolenie na budowę drogi ekspresowej S5 na odcinku Mielno – Gniezno. Wspomniany odcinek ma liczyć 18 km. Planowany czas oddania drogi do użytku to 2016 rok.

Gmina Mielno bez budżetu

27 grudnia 2013 roku odbyła się dyskusja nad przyszłorocznym budżetem gminy Mielno. Jej ostateczny wynik to odrzucenie ustawy budżetowej stosunkiem głosów 8 na 7. Rada Gminy ma czas do 31 stycznia na uchwalenie budżetu na 2014 rok. Jeśli przed tym terminem nie zdąży go ustalić, jego konstruowaniem zajmie się Regionalna Izba Obrachunkowa.

Comments are closed.