Plany zagospodarowania przestrzennego – nowe działki budowlane

Plany zagospodarowania przestrzennego – nowe działki budowlane

Zawirowania na międzynarodowych rynkach finansowych, kryzysy gospodarcze oraz wszechobecna niepewność jutra w dziedzinie ekonomii – to podstawowe powody, dla których polscy i światowi inwestorzy poszukują aktywów, które nie tylko zapewnią bezpieczeństwo, ale także przyniosą określony zysk. Ilość bezpiecznych i opłacalnych produktów finansowo – inwestycyjnych stale maleje, a w dobie niepewności gospodarczej szanse na znalezienie dochodowej przystani w dziedzinie finansów są naprawdę niewielkie. Panaceum na tego typu problemy może być inwestowanie w nieruchomości – a zwłaszcza w grunty rolne. Już jakiś czas temu legendarny inwestor giełdowy – Jim Rogers – powiedział: „Chcesz być bogaty, inwestuj w ziemię rolną”. I trudno się z nim nie zgodzić – zwłaszcza, gdy spojrzy się na korzyści, jakie przynoszą inwestycje w grunty rolne.

 

Dlaczego inwestowanie w grunty jest opłacalne

Inwestycje w nieruchomości – a zwłaszcza w grunty – to jedna z najlepszych lokat kapitału. Dlaczego? Otóż ziemia to dobro ograniczone, a ze względu na stały wzrost ludności zapotrzebowanie na nią także stale wzrasta. A jak wiadomo – wraz ze wzrostem popytu cena danego towaru także odnotowuje zwyżki. Widać to na przykładzie cen ziemi w Polsce – w ciągu ostatnich kilkunastu lat zdrożała ona o niemal 250%. A wielu ekspertów przewiduje, iż na przestrzeni następnych 15 – 20 lat ceny gruntów mogą wzrosnąć o kolejne kilkaset procent. Zatem jedną z podstawowych korzyści inwestowania w ziemię jest zdecydowany wzrost jej wartości na przestrzeni kilku kolejnych lat. Dlatego też decydując się na zainwestowanie w grunty należy pamiętać o tym, iż nie jest to tak zwany szybki zysk – najbardziej opłacalną inwestycją jest inwestycja co najmniej kilkuletnia.

Szczególną popularnością cieszą się inwestycje w grunty rolne, które są tańsze niż działki budowlane, ale – przy odpowiednich działaniach – mogą przynieść bardzo wysokie zyski. Pierwszą korzyścią jest fakt, iż grunty rolne są obłożone niższymi podatkami. Poza tym – w odróżnieniu od domu bądź mieszkania – nie starzeją się, nie wymagają remontu, a koszty ich utrzymania są minimalne. Zatem wysiłek włożony w utrzymanie gruntów rolnym jest zupełnie nieproporcjonalny do późniejszych zysków (wynikających ze sprzedaży lub dzierżawy). Jeszcze bardziej korzystną opcją jest przekształcenie gruntów rolnych w działki budowlane, co powoduje wzrost wartości ziemi zazwyczaj o nie mniej niż 50% (a według niektórych szacunków nawet o 200%). Biorąc pod uwagę, iż deweloperzy ciągle poszukują nowych terenów, to właściciel gruntów może mieć pewność, iż zawsze znajdzie klienta na swoją ziemię.

Jakie ziemie są najbardziej opłacalne

Wszelkie inwestycje w ziemie – a zwłaszcza inwestycje w grunty rolne – to niezwykle bezpieczny i dochodowy sposób lokowania kapitału. Jednak poszukując odpowiednich gruntów do zainwestowania pieniędzy, należy zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Pierwszą kwestią jest sprawdzenie, czy dana działka nie posiada zbyt wysokiej klasy rolnej, co zobowiązuje właściciela do używania jej w celach jedynie rolniczych. Równie ważną sprawą jest sprawdzenie planów zagospodarowania przestrzennego, gdyż może okazać się, iż zakupiona ziemia leży w okolicy zaplanowanej budowy drogi lub linii wysokiego napięcia.  I wreszcie trzecia sprawa – a mianowicie lokalizacja. Nie jest tajemnicą, iż najbardziej dochodowe działki to te, które są położone w odległości około 50 km od dużych miast oraz w atrakcyjnych miejscowościach wypoczynkowych. Grunty zlokalizowane przy dużych aglomeracjach miejskich są niezwykle cenne dla deweloperów – wynika to z tego, iż z jednej strony miasta się rozrastają, a z drugiej ich mieszkańcy poszukują nieco spokoju na terenach podmiejskich. Plany wybudowania dogodnego dojazdu oraz punktów handlowo – usługowych znacznie podnoszą wartość posiadanej działki.

 

Inwestycja w ziemię – o ile jest prowadzona w sposób świadomy i przemyślany – to bardzo bezpieczny i opłacalny sposób lokowania pieniędzy. Inwestycje w grunty są w niewielkim stopniu uzależnione od wahań rynków finansowych, a ich wartość – bez względu na jakiekolwiek zawirowania ekonomiczne – stale wrasta. Nawet w przypadku pojawienia się krótkotrwałych wahań cen ziemi, to inwestor – w dłuższej perspektywie czasowej – zawsze osiągnie zysk. Jednak ziemia to inwestycja długoletnia  – dlatego zyski z niej płynące należy traktować jako lokatę długoterminową.

Comments are closed.