Misja

Działania Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju odzwierciedlają wizję lepszego świata, do której staramy się zbliżać rzeczywistość. Misją Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju jest poprawa funkcjonowania otoczenia w trzech dziedzinach:

Rozwój gmin, miast i obszarów wiejskich

Wierzymy, że jakość życia każdego człowieka jest ważna dla całego społeczeństwa. Dlatego dążymy do poprawy funkcjonowania środowisk potrzebujących pomocy. Aby to osiągnąć, oddziałujemy zarówno poprzez wspomaganie rozwoju budownictwa i infrastruktury, jak i za pośrednictwem wspierania zrównoważonej i harmonijnej działalności gmin.

Szczególny nacisk kładziemy na:

 • stały rozwój obszarów wiejskich,
 • wspieranie budownictwa mieszkaniowego i użytkowego,
 • wspieranie budowy dróg,
 • rozszerzenie sieci telekomunikacyjnych,
 • rozwój infrastruktury zapewniającej zaopatrzenie ludności w wodę, gaz, energię elektryczną oraz inne media,
 • pomoc w uzyskaniu funduszy z Unii Europejskiej w celu dofinansowania planów rozwojowych gmin,
 • wspieranie gmin poprzez wpływanie na ich rozwój planistyczny.

Wzrost potencjału ludzkiego i szkolenia personalne

Wierzymy, że postęp we wszystkich dziedzinach życia jest ważny i pożądany, ale nie może dokonać się bez wkładu jednostek. Dlatego ufamy, że rozwój każdego człowieka jest możliwy i potrzebny. Dążymy do jego wspierania poprzez pomoc w lepszym wykorzystywaniu potencjału tkwiącego w ludziach i nauce.

Szczególny nacisk kładziemy na:

 • rozwój nauki i myśli technicznej,
 • wspieranie osób zajmujących się tworzeniem oraz promowaniem nowych technologii służących człowiekowi,
 • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań bazujących na osiągnięciach organizacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych,
 • wspieranie edukacji i rozwoju zawodowego ludzi,
 • rozwój potencjału pracowników, szczególnie w zakresie ich efektywności, skuteczności i wydajności,
 • poszerzenie zakresu kompetencji i umiejętności pracowników,
 • pomoc w zwiększeniu zaangażowania pracowników i stworzeniu pozytywnej atmosfery w miejscach pracy.

Kontakt z naturą oraz współpraca ludzi i koni

Wierzymy, że im więcej dajemy naturze, tym więcej od niej uzyskujemy. Dlatego ufamy, że związek z przyrodą oparty na szacunku i ochronie jej dóbr przynosi zysk ludziom, w tym szczególnie ich zdrowiu. Pragniemy, by kontakt człowieka i konia polegał na zasadach równości i współpracy. Jesteśmy przekonani, że taka postawa przynosi ogromne korzyści dla obu stron.

Szczególny nacisk kładziemy na:

 • partnerskie współdziałanie człowieka i konia, które opiera się na alternatywnych metodach komunikacji i pracy,
 • współpracę z końmi w celu  terapii osób niepełnosprawnych i rozwoju ludzi poszukujących alternatywnych metod oddziaływań psychologicznych,
 • pogłębianie poziomu empatii dzięki kontaktom z końmi,
 • poszerzanie świadomości potrzeby eliminacji przemocy wobec koni w sporcie jeździeckim,
 • ochronę przyrody i zachowanie walorów krajobrazu naturalnego,
 • promocję zdrowia i zdrowego trybu życia poprzez kontakt z naturą i zwierzętami,
 • naturalną hodowlę zwierząt i uprawę roślin bez użycia środków chemicznych.