Kontakt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.)

Os. 2 Pułku Lotniczego 9/157
31-867 Kraków

NIP: 675-145-98-77
KRS: 0000389808

Hipoterapia

537 662 449 Iza Harkabuz

Partnerami Stowarzyszenia są: