O nas

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju powstało jako organizacja pozarządowa zrzeszająca ludzi wrażliwych na problemy społeczeństwa, w którym żyjemy. Wierzymy, że natura i człowiek powinny żyć w harmonii, a rozwój ekonomiczny samorządów, obszarów miejskich i wiejskich w istotny sposób przyczynia się do lepszego życia każdego z nas. Pragniemy zapewnić mieszkańcom przy zachowaniu harmonii z naturą lepszy dostęp do infrastruktury turystycznej, społecznej, technicznej i transportowej, dlatego w sprawach słusznych stajemy w obronie natury, jednostki i społeczności.

Nadrzędnym zadaniem Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju jest stałe ulepszanie rzeczywistości. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nawet najbardziej chlubne intencje mają niewielką wartość, gdy nie towarzyszą im praktyczne działania. Dlatego stawiamy przed sobą konkretne cele, które realizujemy z determinacją i poświęceniem.

Lat działalności
Pracowników
Zrealizowanych projektów

Blog

Misja

Działania Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju odzwierciedlają wizję lepszego świata, do której staramy się zbliżać rzeczywistość. Misją Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju jest poprawa funkcjonowania otoczenia w trzech dziedzinach:

Rozwój gmin, miast i obszarów wiejskich.
Wzrost potencjału ludzkiego i szkolenia personalne.
Kontakt z naturą oraz współpraca ludzi i koni.